Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Proje Ortakları

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Ana Ortak

  • Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Projenin doğrudan faydalanıcısıdır.
  • Türkiye Adalet Akademisi 23 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da bilimsel, idari ve mali özerkliği olan bir hukuki tüzel kişilik olarak kurulmuştur. Temel faaliyeti, adli, idari ve askeri hakim ve savcılar ile yardımcı yargı personeli ve avukatların hizmet öncesi ve hizmet içi derslerle mesleki gelişmelerini sağlamak için eğitim çalışmaları tasarlamak ve uygulamaktır. http://www.taa.gov.tr/

Diğer Ortaklar

  • T.C.Anayasa Mahkemesi http://www.anayasa.gov.tr/
  • T.C.Yargıtay Başkanlığı http://www.yargitay.gov.tr/
  • T.C.Danıştay Başkanlığı http://www.danistay.gov.tr/
  • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu http://www.hsyk.gov.tr/
  • T.C. Adalet Bakanlığı  http://www.adalet.gov.tr/
  • Avrupa Konseyi (AK) Projenin ana uygulayıcı organizasyonudur. AK, merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan, 47 devletin üye olduğu bir uluslararası kuruluştur. Türkiye’nin de kurucu üye devletler arasında yer aldığı ve 5 Mayıs 1949’da kurulan Avrupa Konseyi’nin temel amacı Avrupa’da demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün gelişip güçlenmesine katkı sağlayarak üye ülke vatandaşlarının haklarının korunmasını güvence altına almaktır. http://www.coe.int/en/
  • AvrupBirliği Türkiye Delegasyonu (ABTD) Proje kapsamında, ABTD Projede izleme ve değerlendirme faaliyetlerine aktif bir şekilde katkıda bulunmak ve gözlemci olarak Program sonuçlarını güçlendirmek adına Yürütme Kuruluna katılmak üzere belirlenmiş görevleri ve işlevleri yerine getirecektir. http://avrupa.info.tr/tr/ana-sayfa.html
  • Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Projenin sözleşme makamı MFİB’dir. Projede ihale ve sözleşme yapılması, idare, projenin genel denetimi, raporların değerlendirilmesi ve onaylanması ayrıca ödemeler dahil mali yönetimden sorumlu olacaktır. http://www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=tr