Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Eğitim Setleri

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Meslek Öncesi

 • Eğiticiler için Yöntem El Kitabı (indir)
 • Adli Yargıya Yönelik Eğitici Modül Yönlendirmeleri El Kitabı (indir)
 • Adli Yargıya Yönelik Eğitim Materyalleri (indir)
 • İdari Yargıya Yönelik Eğitici Modül Yönlendirmeleri El Kitabı (indir)
 • İdari Yargıya Yönelik Eğitim Materyalleri (indir)
 • Slaytlar (indir)
 • Kaynakça (indir)

Meslek İçi

 • Eğiticiler için Yöntem El Kitabı (indir)
 • Hakaret Suçlarına Bakan Ceza Hâkimleri ve Savcılarına Yönelik Eğitici Modül Yönlendirmeleri El Kitabı (indir)
 • Hakaret Suçlarına Bakan Ceza Hâkimleri ve Savcılarına Yönelik Eğitim Materyalleri (indir)
 • Hakaretten Kaynaklanan Tazminat Davalarına Bakan Hukuk Hâkimlerine Yönelik Eğitici Modül Yönlendirmeleri El Kitabı (indir)
 • Hakaretten Kaynaklanan Tazminat Davalarına Bakan Hukuk Hâkimlerine Yönelik Eğitim Materyalleri (indir)
 • Terör Suçlarına Bakan Hâkimler ve Savcılara Yönelik Eğitici Modül Yönlendirmeleri El Kitabı (indir)
 • Terör Suçlarına Bakan Hâkimler ve Savcılara Yönelik Eğitim Materyalleri (indir)
 • Basın Davalarına Bakan Hâkimler ve Savcılara Yönelik Eğitici Modül Yönlendirmeleri El Kitabı (indir)
 • Basın Davalarına Bakan Hâkimler ve Savcılara Yönelik Eğitim Materyalleri (indir)
 • İdari Yargıya Yönelik Eğitici Modül Yönlendirmeleri El Kitabı (indir)
 • İdari Yargıya Yönelik Eğitim Materyalleri (indir)
 • Slaytlar (indir)
 • Kaynakça (indir)