Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Belgeler

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Raporlar

 • İhtiyaç Analizi, Uzman Değerlendirme Raporu 12-14 Kasım 2014 – ANKARA (indir)
 • Bilgi Notu (indir)
 • İlk Çalışma Grubu Toplantısının Sonuçları Temelinde İfade Özgürlüğü Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, 3-6 Mart 2015 – ANKARA (indir)
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (indir)
 • Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi İzleme Araştırması Raporu (indir)
 • İfade Özgürlüğü ile İlgili Meslek İçi Eğitim Taslak Değerlendirme Raporu (indir)

Broşürler

 • Proje Broşürü (indir)
 • Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Broşürü (indir)
 • İfade Özgürlüğü Broşürü (indir)
 • Nefret Söylemine Hayır De Broşürü (indir)
 • Internet Özgürlüğü Broşürü (indir)
 • Gazetecilerin Güvenliği Broşürü (indir)
 • Kitap Ayraçları (indir)