Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Bağlantılar

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

Ulusal

 • T.C. Anayasa Mahkemesi (link)
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı (link)
 • T.C. Danıştay Başkanlığı (link)
 • T.C. Adalet Bakanlığı (link)
 • T.C. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müd. (link)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar Arama (link)
 • T.C. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (link)
 • Türkiye Adalet Akademisi (link)
 • Türkiye Barolar Birliği (link)
 • Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (link)
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi (link)

Uluslararası

 • Avrupa Konseyi (link)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (link)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar Arama (link)
 • HUDOC (link)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası (link)
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (link)
 • Venedik Komisyonu (link)
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güvence Fonu (link)
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri (link)
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (link)
 • Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı – HELP (link)
 • Avrupa Birliği (link)
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (link)
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu YouTube Kanalı (link)
 • Avrupa Birliği İnsan Hakları (link)
 • Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (link)
 • AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (link)
 • Basın Özgürlüğü Konularından Sorumlu AGİT Temsilcisi (link)
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği (link)
 • Birleşmiş Milletler Fikir ve İfade Özgürlüğünün Sağlanması ve Korunması Raportörü (link)
 • İfade Özgürlüğü ve Medya Birimi (FEM) UNESCO (link)