Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Türk Yüksek Yargısı Terörizmle Mücadele bağlamında İfade Özgürlüğünün Korunması konulu Uluslararası Çalıştaya katıldı

Türk Yüksek Yargısı Terörizmle Mücadele bağlamında İfade Özgürlüğünün Korunması konulu Uluslararası Çalıştaya katıldı

Tarih: 13/05/2016 | Faaliyetler


6-7 Mayıs’ta Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nden 23 hâkim ve savcı, terörizmle mücadele bağlamında ifade özgürlüğünün korunması konusuna odaklanan ve Antalya’da düzenlenen uluslararası çalıştaya katılmıştır. Söz konusu faaliyet “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, ifade özgürlüğünü korurken terörizmle mücadele edilmesine dair uluslararası ve mukayeseli hukuk yaklaşımları konusunda Türk yüksek mahkemelerinin üyeleri ve uluslararası uzmanların deneyim ve bilgi paylaşmalarını sağlayacak bir forum olanağı sunmuştur. Katılımcılar ilgili AİHM davalarını detaylı bir şekilde inceleme ve bunları diğer uluslararası insan hakları anlaşmaları özellikle de Türkiye’de daha az bilinen Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile kıyaslama fırsatı elde etmiştir. Ayrıca, son dönemde ulusal güvenlik nedeniyle ifade özgürlüğünün kısıtlanması konusunda yoğun tartışmalara yol açmış İspanya ve Birleşik Krallık davalarını incelemişlerdir.

Çalıştay kapsamında aşağıdaki konulara değinilmiştir:

  • Terörizm bağlamında 10. madde standartları ve diğer ilgili maddelere dair AİHM içtihadı
  • İfade özgürlüğünün korunması ve yaygınlaştırılmasına dair BM standartları-uygulamaları ve bunların terörizmin önlenmesindeki önemi
  • İspanya örneğinden alınan derslere dayanarak terörizmle mücadele ederken ifade özgürlüğünün meşru şekilde kısıtlanmasına ilişkin kısıtlı koşullar
  • Terörizmi engelleme ve terörizmle mücadele bağlamında ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin Birleşik Krallık deneyimleri ve uygulamaları
  • Türkiye’de terörle mücadele mevzuatının uygulanması (Anayasa, 2002-2004 yıllarında değişen Terörle Mücadele Kanunu).

Birçok katılımcı Türkiye ile ilgili AİHM davalarında Mahkeme’nin ihlal tespit ettiği ve ihlal tespit etmediği durumlara dair gerçekleştirilen detaylı tartışma oturumlarını son derece faydalı ve yerinde bulmuştur. Katılımcılar çalıştayın sadece Türk yüksek mahkemeleri ile AİHM arasındaki diyalogu arttırmakla kalmayıp Türk yüksek mahkemeleri arasındaki diyaloğa da katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca, bu diyaloğun hakaret ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere diğer ilgili konularda da devam ettirilmesi önerilmiştir.