Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Türk Yüksek Mahkemelerinin Üyeleri AİHS 8. Madde ve 10. Madde Arasında Adil Dengenin Nasıl Kurulacağını Tartıştı

Türk Yüksek Mahkemelerinin Üyeleri AİHS 8. Madde ve 10. Madde Arasında Adil Dengenin Nasıl Kurulacağını Tartıştı

Tarih: 07/10/2016 | Faaliyetler


6-7 Ekim’de, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştaydan 29 üye, üç raportör hakim ve üç savcı Abant’ta düzenlenen ifade özgürlüğü ve hakaret konulu çalıştaya katılmıştır. Faaliyet, ifade özgürlüğü ve itibarın korunması arasında adil denge kurulması konusunda yaşanan zorlukları ve alınan dersleri tartışmak amacıyla farklı Avrupa ülkelerinden davet edilen hukukçular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi temsilcisi ve Türk yüksek mahkemelerinin üyeleri için bir forum görevi görmüştür. Katılımcılar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili standartlarının uygulanması ve Türkiye ile kıyaslamak suretiyle Rusya Federasyonu, Bosna-Hersek ve Almanya Anayasa Mahkemelerinin uygulamalarına ilişkin görüş alış verişinde bulunmuştur. Ayrıca ifade özgürlüğü ve hakaret alanında Yargıtay ve Danıştayın içtihatlarını öğrenme fırsatı yakalamışlardır. “Alman hukukunda yabancı devlet başkanlarına hakaret” ve “Bosna Hersek bağlamında topluluklara hakaret” gibi ülkeye özel konular da tartışılmıştır.

Toplantı “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında, AİHS’in ulusal düzeyde uygulanmasının uyumlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen uluslararası çalıştayların ikinci faaliyeti olarak gerçekleştirilmiştir.

Rapor