Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Türk Yargısının Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi’nin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı

Türk Yargısının Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi’nin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı

Tarih: 30/06/2015 | Faaliyetler


Türk Yargısının Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi’nin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı 30 Haziran 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantının amacı, Proje’nin üçüncü üç aylık döneminde (Nisan-Haziran 2015) yapılan faailyetlerin gözden geçirilmesi ve gelecek faaliyetler için oluşturulan iş planını tartışmak olmuştur. Toplantıya, Türkiye Adalet (TAA) Akademisi Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Artuç başkanlık etmiş ve Avrupa Konseyi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve HSYK’dan temsilciler katılmıştır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans İhale Birimi ve Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan temsilciler de toplantıya gözlemci statüsünde katılmışlardır.

Sn. Artuç ve Avrupa Konseyi (AK) Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Michael Ingledow’un açılış konuşmalarının ardından Proje ekibi tarafından geçmiş üç ay içerisinde yapılan faaliyetler sunulmuştur. Bu faaliyetler, meslek öncesi eğitim modüllerinin geliştirilmesi üzerine Çalışma Grubu (ÇG) toplantılarını, eğitici adayı hakim ve savcıların AİHM, AK ve Almanya Adalet Akademisi görevlendirmelerini, Strazburg’a gerçekleştirilen çalışma ziyaretini, yeni Proje web sitesinin yaratılmasını, anket çalışmasını ve TAA’nın İnsan Hakları Merkezi’ne akademik materyallerin alımını kapsamaktadır. Proje’nin Uzun Dönemli Danışmanı Sn. Bert Maan, 2015 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan Proje faaliyetlerinden detaylıca bahsetmiş ve Proje çıktılarının sürdürebilirliğinin sağlanması amacı ile yeterli kaynağın sunulması hususunda ana faydalanıcı olarak TAA’nın önemini vurgulamıştır.

Gelecek üç aylık dönem içerisindeki Proje faaliyetlerinin, İspanya, Avusturya ve Strazburg’a gerçekleştirilecek çalışma ziyaretleri ve meslek içi eğitici adaylarının görevlendirmelerine ek olarak meslek öncesi eğitim, meslek içi eğitim müfredatının tasarlanması ve farkındalık artırılması çalışmalarına odaklanması beklenmektedir.

Gündem | Fotoğraf Albümü