Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında İfade Özgürlüğü Eğitim Müfredatına Yönelik I. Çalışma Grubu Toplantısı

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında İfade Özgürlüğü Eğitim Müfredatına Yönelik I. Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih: 06/03/2015 | Faaliyetler


İfade ve basın özgürlüğü ile ilgili eğitim müfredatının geliştirilmesi faaliyetinin bir parçası olarak Avrupa Konseyi 3-6 Mart 2015 tarihlerinde Ankara’da 4 günlük çalışma grubu (ÇG) toplantısı düzenlendi. Bu faaliyetin amacı Türkiye Adalet Akademisi’nin (TAA) eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve TAA’nın bu konudaki mevcut eğitim modüllerini revize etmesi, derinleştirmesi veya tamamlaması ve bunları hakim-savcı meslek öncesi-içi müfredatlarına dahil etmesi için taslak tavsiye belgesi hazırlamaktır. Ayrıca bu ÇG, TAA’nın İnsan Hakları Merkezi (İHM) için satın alınacak dokümanların taslak listesini de hazırlamştır. 

ÇG katılımcıları, TAA, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı, yüksek mahkemeler, barolar ve Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Türkiye temsilcisi olmak üzere proje ortaklarının temsilcilerinden oluşmuştur. TAA’nın mevcut eğitim programları, ifade özgürlüğü (İÖ) ile ilgili iyi eğitim modülü örneklerinin sunumu ve Avrupa Konseyi HELP Programına dayanan hukukçuların insan hakları eğitimi ile ilgili yöntemlerin kullanımı gibi konulara özel oturumlar gerçekleştirilmiştir. ÇG toplantısına ulusal ve uluslararası uzman olarak, Sn Bert Maan (Uzun Dönemli Danışman), Sn. İpek Gürkaynak, (Eğitim Uzmanı), Sn. Dominika Bychawska-Siniarska (Uluslararası Danışman), Sn. Silvia Palomba (Uluslararası Danışman), Sn. Öykü Didem Aydın, (Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) ve Sn. Yaşar Salihpaşaoğlu, (Yar. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) katılmıştır.

ÇG toplantısında çeşitli öneriler üzerinde görüşülmüştür, bu görüşlerin bazıları aşağıdaki gibidir;

• Akademi yıllık programında ifade özgürlüğü (İÖ) eğitiminin süresini ve yerini tespit etmelidir

• Meslek öncesi ve meslek içi eğitim birbirinden farklılaştırılacak ancak ortak unsurlarla yapılacaktır (program, eğiticiler)

• Eğitim yetişkin eğitimi olduğu için temel bilgiyi vermenin yanında (hukuk ve içtihat) özellikle grup sohbetleri ve tartışmalarına da odaklanmalıdır. Grup tartışmaları, eğitim mahkemeleri ve filmler eğitim araçları olarak kullanılabilir

• HELP (Türk yargısına uyarlanmış şekilde) veya başka bir online platform kullanılmalıdır.

• Meslek içi eğitimde İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır adliyelerindeki hakim-savcılar ile düzenli olarak İÖ davalarına bakan diğer adliyelerdeki hakim-savcılar hedeflenmelidir

• Her bir eğitim için öğrenme hedefi, metodoloji ve materyallerin belirtildiği bir modül olmalıdır

• Bu eğitimlerde yüksek mahkemeler ve AYM liderlik açısından aktif olacaktır ve mümkün olduğunca yüksek sayıda hakim ve raportör hakimin destek ve katkı sunmasına olanak tanınmalıdır

Ana ortak olarak Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile birlikte uygulanan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi (AK) Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Türkiye’de insan hakları ve temel özgürlüklerin, özellikle ifade özgürlüğü hakkının daha iyi korunmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla Proje, eğitim modülleri geliştirerek ve deneyimli eğiticiler yetiştirerek TAA’nın ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili eğitim müfredatı ve kapasitesini iyileştirmek için çalışmaktadır.

Gündem | Fotoğraf Albümü