Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı

Tarih: 17/03/2015 | Faaliyetler


Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesinin İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı 17 Mart 2015’te Ankara’da Türkiye Adalet Akademisi (TAA) İnsan Hakları Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantının amacı, projenin ilk uygulama aşamalarının görüşülmesi ve ifade özgürlüğü eğitim modülü geliştirilmesi ile ilgili çalışma grubu (ÇG) toplantıları ile çalışma ziyareti ve görevlendirmelere odaklanılması için imkan yaratmak olmuştur.

Yürütme Kurulu TAA Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Artuç başkanlığında bir araya gelmiştir ve Avrupa Konseyi (AK), TAA, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinden oluşmuştur; Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ise toplantıya gözlemci olarak katılmıştır. Katılımcılar 11 Aralık 2014 tarihli Yürütme Kurulu toplantısından bu yana gerçekleşen başarıları ve ilerlemeyi değerlendirmiş ve gelecek dönem için eylem planına karar vermiştir.

İhale sürecinin sona ermesiyle birlikte Sn Bert Maan Projenin Uzun Dönemli Danışmanı (UDD) olarak Yürütme Kurulu üyelerine tanıtılmıştır. UDD bu toplantıda, 3-6 Mart tarihlerinde gerçekleşen eğitim modüllerine ilişkin ilk ÇG toplantısının önerilerini sunmuştur.

Toplantıda, ikinci ÇG toplantısının tarihi 8-10 Nisan olarak kararlaştırılmıştır. Yürütme Kurulunda görüşülen önemli konulardan biri ise eğitim ve ifade ve basın özgürlüğü konusunda iyi uygulamaları gözlemlemek ve öğrenmek amacıyla 12 eğiticinin 1 ila 2 ay süreyle AK (Medya Birimi, AİHM Kararlarının İcrası Dairesi) ve AİHM’de görevlendirilmesi faaliyeti olmuştur.

Ayrıca, Strazburg’a düzenlenecek çalışma ziyareti için 1-3 Haziran tarihleri önerilmiştir. Ziyaret programının İfade Özgürlüğü ile ilgili olarak Büyük Daire’de görülecek Doğan ve diğerleri – Türkiye (no. 62649/10) duruşmasının izlenmesini de kapsaması önerilmiştir. Söz konusu duruşmanın tarihi 3 Haziran 2015’tir.

Gündem | Fotoğraf Albümü