Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Türk Yargı Mensuplarından Oluşan Heyetin İfade Özgürlüğünün Korunması ile İlgili Avrupa Konseyi’ne Gerçekleştirdiği Çalışma Ziyareti

Türk Yargı Mensuplarından Oluşan Heyetin İfade Özgürlüğünün Korunması ile İlgili Avrupa Konseyi’ne Gerçekleştirdiği Çalışma Ziyareti

Tarih: 03/06/2015 | Faaliyetler


Strazburg, 3 Haziran 2015

“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB- Avrupa Konseyi (AK) Ortak Projesi” kapsamında, 1-3 Haziran tarihlerinde, Türk hâkim ve savcılardan oluşan bir heyet Avrupa Konseyi’ne 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Heyet, projenin ana faydalanıcısı Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Adalet Bakanlığı gibi diğer proje ortaklarının dâhil olduğu çeşitli yargı kurumlarını temsil eden 12 katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcıların çoğu TAA’nın kullanacağı ifade özgürlüğü ile ilgili yeni müfredat geliştirme sürecine aktif olarak katılmıştır ve konuyla ilgili eğitici olmaları beklenmektedir. Ziyaretin amacı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’ye ilişkin güncel kararları bağlamında, katılımcıların 10. Madde ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin standartlarını daha iyi anlamalarını sağlamaktır.

Çalışma ziyareti süresince, katılımcılar AİHM, AİHM Kararlarının İcrası Dairesi, İnsan Hakları Komiseri, Adalet ve Hukuki İşbirliği Dairesi, Medya ve İnternet Yönetişimi Bölümü ve İnsan Hakları Ulusal Uygulama Bölümü dâhil olmak üzere bazı AK kurumlarının temsilcileri ile görüşmüştür. Ayrıca, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili olarak AİHM Büyük Daire’de görülen Doğan ve Diğerleri – Türkiye davasına katılmışlardır.
İnsan Hakları Politikası ve İşbirliği Dairesi Başkanı, Sn. Mikhail Lobov, açılış konuşmasında “İfade özgürlüğü sadece kendi içinde istikrarlı bir demokratik gelişme sağlamak için önemli olmakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa Sözleşmesi’ndeki diğer hak ve hürriyetlerin etkili bir şekilde uygulanması açısından da bir ön koşuldur” şeklinde konuşmuştur. Sn. Lobov Sözleşme’deki gerekliliklerin iç yargılama ve hüküm verme süreçlerine uygulanmasını sağlayacak profesyonel hukuk eğitiminin önemini vurgulamıştır. “Somut sonuçlara, ancak mevzuat değişikliklerinin ötesine geçen ve yasaların uygulanmasını da içeren kapsamlı bir yaklaşım ile ulaşılabilir”, demiştir.

Türkiye Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Hamit Yelken “Ulusal yargı makamlarının, ulusal yargıyı tamamlayıcı niteliği yerine getirmek ve Sözleşme’de belirtilen hak ve hürriyetleri ulusal düzeyde güvence altına almak için AİHM içtihadına tam anlamıyla uymak açısından günlük çalışmalarında önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır,” demiş ve çalışma ziyaretinin ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin zorlukları daha iyi anlamaları açısından ufuk açıcı olduğunu ve bakış açılarını genişletme fırsatı sunduğunu eklemiştir.

” Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB- Avrupa Konseyi (AK) Ortak Projesi” Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. Projenin hedefi, eğitim ve farkındalık oluşturma yolu ile yargı mensuplarının günlük çalışmalarında, ifade ve basın özgürlüğü açısından AİHS ve AİHM içtihatlarının uygulanmasını teşvik etmek ve insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmektir. Proje ile ilgili daha fazla bilgi için: http://ifadeozgurlugu.taa.gov.tr/.

Gündem | Fotoğraf Albümü