Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Siyasi Katılım Bağlamında İfade Özgürlüğünün Korunması Konulu 7. Yuvarlak Masa Toplantısı

Siyasi Katılım Bağlamında İfade Özgürlüğünün Korunması Konulu 7. Yuvarlak Masa Toplantısı

Tarih: 25/10/2016 | Faaliyetler


“Siyasi Katılım bağlamında İfade Özgürlüğünün Korunması” konulu yedinci yuvarlak masa toplantısı Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi kapsamında 25 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çoğulcu demokratik yönetimlerin temel dayanaklarından biri olan siyasi katılımın arttırılması konusunda tartışmak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 10 (İfade özgürlüğü) ve madde 11 (toplantı ve dernek kurma özgürlüğü) çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının incelendiği toplantıya hâkim ve savcılar, akademisyenler, STK ve kamu kurumları temsilcileri katılmıştır.

Toplantı oturumlarında, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Hacettepe  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, “seçim dönemlerinde siyasi katılım kapsamında ifade özgürlüğünün korunması” ve Duygu Köksal,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Hukukçusu – avukat, “AİHS madde 10, ifade özgürlüğü hakkı, kapsamında demokratik toplumda siyasilerin ve siyasi tartışmaya katılanların ifade özgürlüğünün korunması ve sınırları ve “AİHS madde 11, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü hakkı kapsamında siyasi söyleme katkı” konularına ilişkin sunum yapmıştır.