Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İstanbul’daki İfade Özgürlüğü Meslek İçi Eğitim Seminerlerine 60’ın üzerinde Hâkim ve Savcı Katıldı

İstanbul’daki İfade Özgürlüğü Meslek İçi Eğitim Seminerlerine 60’ın üzerinde Hâkim ve Savcı Katıldı

Tarih: 16/04/2016 | Faaliyetler


15-16 Nisan 2016 tarihinde ağırlıklı olarak İstanbul adliyelerinde görev yapan 60’ın üzerinde hâkim ve savcı ifade özgürlüğü ile ilgili meslek içi eğitim seminerine katıldı. Seminerler terörizm, hakaret suçları ve hakaretten kaynaklanan tazminat konuları olmak üzere üç eş zamanlı oturuma ayrılarak yürütüldü. Eğitimleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uzmanları ile birlikte daha önce ifade özgürlüğü ile ilgili meslek içi eğitici eğitimine katılmış olan hâkim ve savcılar verdi. 

Yargıtay tetkik hâkimleri ve savcıları için verilen seminerlerden sonra İstanbul’daki bu eğitimle ilk defa ilk derece hâkim ve savcılarına ulaşılmış oldu. Böylece hazırlanan modüllerin ve eğitim materyallerinin her hangi bir değişiklik yapılmadan ilk derece mahkemeleri hâkim ve savcılarının meslek içi eğitimine de uygulanabileceği teyit edilmiş oldu.