Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İspanya Çalışma Ziyareti

İspanya Çalışma Ziyareti

Tarih: 18/09/2015 | Faaliyetler


“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi” kapsamında Türk hakim ve savcıların oluşturduğu bir heyet 15-18 Eylül 2015 tarihinde Madrid ve Barselona’daki yargı kurumlarını ziyaret etmek amacıyla 4 günlük çalışma ziyaretine katılmıştır. Heyette ana ortak Türkiye Adalet Akademisi ve diğer proje ortakları Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığından 15 temsilci yer almıştır. Katılımcılar, Proje Ekibi tarafından Akademi ile istişare içerisinde, Projede aktif katılım göstermiş kişiler arasından seçilmiştir.

Ziyaretin amacı Türkiye’de ve İspanya’da ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin deneyim alış verişinde bulunmak ve iyi uygulama örnekleri ile alınması gereken dersleri belirlemekti. Ayrıca özellikle ifade özgürlüğü olmak üzere insan hakları alanında İspanya eğitim kurumlarının verdiği meslek öncesi ve meslek içi eğitim programlarıyla ilgili bilgi alınması amaçlanmıştır.

Program kapsamında İspanya Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuki İşbirliği ve Din İşleri Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi Savcılık Birimi, Anayasa Mahkemesi, Genel Yargı Konseyi, Yargıtay ve Yargı Akademisi ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyareti katılımcıların İspanya’nın terörle mücadele ederken ifade özgürlüğünü nasıl koruduğu, ifade özgürlüğüne ilişkin AİHM kararlarını uygulamak üzere yargı makamlarının hangi önlemleri aldığı ve Barselona’daki Yargı Akademisi’nin konuyla ilgili hangi eğitimleri verdiği gibi farklı konularda bilgilenmesini sağlamıştır. Ziyaret sırasında tespit edilen eğitim teknikleri ve iyi uygulamalar Türkiye Adalet Akademisi’nin uygulayacağı özellikle meslek içi ifade özgürlüğü müfredatına son halinin verilmesi açısından faydalı olmuştur.

Program