Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İkinci Strazburg Çalışma Ziyareti

İkinci Strazburg Çalışma Ziyareti

Tarih: 14/10/2015 | Faaliyetler


“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi” kapsamında 12-15 Ekim 2015 tarihinde Strazburg’daki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Kuruluşlarına ikinci çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Türk heyette ana ortak Türkiye Adalet Akademisi ve diğer proje ortakları Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığından 20 temsilci yer almıştır. Ayrıca Türkiye’nin farklı bölgelerinde ilk derece mahkemelerinde çalışan hakim ve savcılar da ziyarete katılmıştır.

Çalışma ziyareti süresince katılımcılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kararların İnfazı Dairesi, İnsan Hakları Komiserliği, Adalet ve Hukuki İşbirliği Dairesi, Medya ve İnternet Yönetişimi Bölümü ve İnsan Hakları Ulusal Uygulama Bölümü gibi Avrupa Konseyi (AK) kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelmiştir .

Ayrıca heyet 13-14 Ekim tarihinde AK Medya ve İnternet Yönetişimi Bölümü tarafından düzenlenen “İfade Özgürlüğü: Demokrasi için Hala bir Önkoşul mu?” konulu konferansa katılmıştır. Konferansta ifade özgürlüğünün kullanılması için uygun ortam nasıl yaratılır, ifade özgürlüğünü korumak ve terörle mücadele, kitle denetimlerinin etkisi, internet özgürlüğü ve şok etme, incitme veya rahatsızlık verme hürriyeti açısından biz nerede duruyoruz gibi tartışmalı konulara değinilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan konferanstaki konuşmasında  “Modern demokrasi çoğulcudur ve çoğulcu olmalıdır bu nedenle farklı ve çoğunlukla çelişen yaşam şekilleri, fikirler ve ideolojilerin bir arada bulunmasını gerektirir. İfade özgürlüğü böyle zengin ve çoğulcu bir toplum ve siyaset yaratmak adına etkili bir araçtır”, demiştir.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjørn Jagland güvenlik ve özgürlük arasında bir seçim yapılması fikrini bir kenara bırakmak gerektiğini belirtmiş ve eklemiştir: “Demokratik güvenlik çağında yaşıyoruz”, diğer bir ifadeyle bu iki kavram çatışmak yerine birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.

Konferansla ilgili detaylı bilgi için: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/conf-foe-2015/default_EN.asp