Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade ve Medya Özgürlüğünün Korunması ve Desteklenmesi Konusunda Uluslararası Sempozyum 27 Mart 2017 tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi

İfade ve Medya Özgürlüğünün Korunması ve Desteklenmesi Konusunda Uluslararası Sempozyum 27 Mart 2017 tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi

Tarih: 27/03/2017 | Faaliyetler


27 Mart 2017’de Ankara’da Projenin Kapanış töreninden önceki son faaliyeti olarak İfade ve Medya Özgürlüğünün Korunması ve Desteklenmesi Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyuma yaklaşık 150 kişi katıldı. Katılımcılar şu grupları içeriyordu: ilk derece mahkemelerinden hakim ve savcılar, yüksek mahkemelerin üye ve tetkik hakimleri ve Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, TRT, Erişim Sağlayıcıları Birliği, Hukuk ve İletişim Fakülteleri, Büyükelçililer, STK’lar ve Medya örgütlerinin temsilcileri.

Sempozyum sırasında uluslararası ve Türk uzmanlar özel hayatın ve kişisel verilerin korunması, terörle mücadele, gazetecilerin güvenliği, internet özgürlüğü ve nefret söylemi bağlamında ifade özgürlüğü ile ilgili çeşitli sunumlar yaptılar. Proje yayınları tüm katılımcılara dağıtıldı.

Gündem