Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade ve Basın Özgürlüğü İle İlgili Meslek Öncesi Eğitim Mödülleri Ve Materyalleri Geliştirilmesine Yönelik İkinci Çalışma Gurubu Toplantısı

İfade ve Basın Özgürlüğü İle İlgili Meslek Öncesi Eğitim Mödülleri Ve Materyalleri Geliştirilmesine Yönelik İkinci Çalışma Gurubu Toplantısı

Tarih: 15/05/2015 | Faaliyetler


Meslek Öncesi Müfredat Geliştirmeden sorumlu Çalışma Grubu önceki toplantılarda geliştirilen önerileri de dikkate alarak ifade özgürlüğü ile ilgili uluslararası ve ulusal uzmanlarca hazırlanmış eğitim rehberi çerçevesini gözden geçirmek üzere 13-15 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir. Söz konusu çerçeve program, ifade ve basın özgürlüğünün kapsamı, özgürlüğün sınırlanmasına ilişkin AİHS standartları ve ilgili prensiplerin uygulanmasına dair belirli konulara odaklanan 8 modülden oluşmaktadır. Çerçevede ayrıca modüllerin nasıl kullanılacağına dair eğiticilere yönelik pratik önerilerle birlikte online kaynakların kapsamlı bir listesi de yer almaktadır.

Avrupa Konseyi (AK) Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Ingledow açılış konuşmasında projenin uygulanması açısından hali hazırda yaşanan hızlı ilerlemeyi takdir etmiş ve Çalışma Grubunu Avrupa Yargıçları Danışma Kurulunun görüşünde belirtilen yargı eğitimi prensiplerini tam anlamıyla uygulama konusunda teşvik etmiştir. “Şu an üzerinde çalışılan çerçeve, ifade özgürlüğü ile ilgili eğitim müfredatı hazırlamaya başlarken bize sağlam bir zemin sunacaktır,” sözleriyle görüşünü teyit etmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sn. Akçil, Çalışma Grubuna çalışmaları için teşekkür ederek proje kapsamında geliştirilecek eğitim müfredatının Türk yüksek mahkemelerinin içtihadının uyumlaştırılması ve bu içtihadın ifade özgürlüğü ile ilgili AİHM içtihadı ile tutarlılığı açısından önem arz ettiğini dile getirmiştir.

Almanya Adalet Akademisi Başkanı Sn. Hornung açılış konuşmasında insan hakları eğitiminin sadece hukuk tekniği ile ilgili olmadığını aynı zamanda yargı bağımsızlığı, açık fikirlilik ve etikle de yakından ilişkili olduğunu söylemiştir. “Bu anlamda söz konusu çerçeve program ısınma egzersizleri, beyin fırtınası, örnek olay çalışmaları, senaryolar, canlandırma, eğitim mahkemesi, filmler ve bilgi notlarını da içerdiği için doğru yolda ilerlemektedir”, demiştir. Sn. Hornung Türkiye Adalet Akademisi’nin meslek öncesi ve meslek içi eğitim programlarında bu eğitimlerin doğru şekilde uygulanabilmesi için yeterli zaman ayırmasını önermiştir.

AK Ankara Program Ofisi, ifade özgürlüğü ile ilgili eğitim modülleri ve materyalleri geliştirilmesi sürecini HELP ile yakın işbirliği içerisinde ve 2012 Brighton Deklarasyonu dahil ilgili AK belgelerine uygun şekilde desteklemektedir.

Gündem | Fotoğraf Albümü