Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
“İfade Özgürlüğü ve İnternet: Yeni Zorluklar ve Fırsatlar” konulu 4. Yuvarlak Masa Toplantısı

“İfade Özgürlüğü ve İnternet: Yeni Zorluklar ve Fırsatlar” konulu 4. Yuvarlak Masa Toplantısı

Tarih: 29/04/2016 | Faaliyetler


“İfade Özgürlüğü ve İnternet: Yeni Zorluklar ve Fırsatlar” konulu 4. Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara’da 29 Nisan 2016 tarihinde seçkin konuşmacılar, zengin sunum ve oturumlarla bir günlük toplantı şeklinde düzenlenmiştir.

Toplantı “yeni medyanın” zorlukları ve fırsatları ayrıca bu fırsat ve zorlukların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. maddesinde belirtilen “ifade özgürlüğü” ile ilişkisini analiz etmek üzere gerçekleştirilmiştir (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf). 

Toplantı “yeni medya her yerde” ifade özgürlüğü (İÖ) ve yeni medya ilişkisi bağlamında zorluklar, İÖ ve internet: Güncel AİHM kararları, İÖ ve yeni teknolojilerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararları, İÖ ve yeni medya ilişkisi bağlamında fırsatlar konu başlıkları ile 4 oturum halinde düzenlenmiştir.   

Avrupa Konseyi Medya ve İnternet Yönetişimi Bölümünde Koordinatör olarak görev yapan Sn. Onur Andreotti toplantıya katılarak 2016 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarında belirtilen internet özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği ile ilgili önemli konuları vurgulamıştır.

  1. Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu kararları, CM/Rec(2016)4[1], İnternet Özgürlüğü:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806415fa

  1. Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu kararları, CM/Rec(2016)5[1], Gazeteci Güvenliği:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806415d9

Gündem