Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği konulu Altıncı Yuvarlak Masa Toplantısı

İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği konulu Altıncı Yuvarlak Masa Toplantısı

Tarih: 28/09/2016 | Faaliyetler


“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği konulu altıncı yuvarlak masa toplantısı (YMT) 28 Eylül 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantı basın davalarına bakan hakim ve savcılar, akademisyenler, basın mensupları, STK temsilcileri; Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti, Özgürlük için Basın, Uluslararası Af Örgütü, Yargıda Birlik Derneği ile avukatlar ve diğer kamu kurumlarını bir araya getirmiştir.

Bu toplantının temel amacı, insan hakkı ihlallerine neden olmadan, ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmasının engellenmesinde basın etiğinin rolü hakkında yargı mensupları arasında farkındalık yaratmaktı.

Sn. Aidan White, Etik Gazeteciler Ağı Direktörü ve COE’su (http://ethicaljournalismnetwork.org/) “gazeteciliğin özgür ifade olmadığını kısıtlı ifade olduğunu vurgulamıştır. Doğruluk, bağımsızlık, tarafsızlık, insaniyet ve hesap verebilirlik etik gazeteciliğin temel değerleridir”. Sn. Pınar Türenç, Basın Konseyi Başkanı, medya çalışanlarının basın etiği konusu bağlamında, Basın Konseyi’nin çalışmaları ve iyi uygulamalarına ilişkin bir sunum yapmıştır.

Katılımcıların değindiği temel konular itibar hakkının ihlali bağlamında basının etik kuralları, özel hayatın korunması ve masumiyet karinesi, etik kuralların ihlali halinde gazeteciler için mevcut denetleme mekanizmalarının etkililiği ve eksikliği ve tekzip hakkı olmuştur.