Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Üzerine Meslek Öncesi Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesine Yönelik 3. Çalışma Grubu Toplantısı

İfade Özgürlüğü Üzerine Meslek Öncesi Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesine Yönelik 3. Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih: 17/06/2015 | Faaliyetler


İfade özgürlüğü üzerine yargı eğitimi rehberinin geliştirilmesi amacı ile, 15-17 Haziran tarihlerinde Ankara’da organize edilen meslek öncesi müfredatının tasarlanmasına yönelik çalışma grubu toplantısı kapsamında ilk 3 eğitim modülünün deneme uygulaması uzmanlar tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Modüllerin konuları, ifade özgürlüğünün kilit prensipleri ve kısıtlamaları, normatif kaynaklar ve hakaretten oluşmaktadır. Toplantı sırasında, Strazburg’a yapılan çalışma ziyareti, meslek öncesi eğitime istinaden 5 eğitici adayının staj yerleştirmeleri, eğitici adaylarının seçimi ve yargı mensuplarının ifade özgürlüğüne dair algıları üzerine yapılacak anket çalışması gibi tamamlanmış ve devam etmekte olan etkinliklerin yanı sıra, katılımcılar diğer modüllerin oluşturulması üzerine de tartışma fırsatına sahip olmuşlardır.

Avrupa Konseyi Proje Koordinatörü Sn. Daniel Schmidt açılış konuşmasında, yeni müfredatın yalnızca aday hakim ve savcılara ifade özgürlüğü hususunda ne öğretileceğine odaklanmamasının, aynı zamanda en etkili eğitim yöntemleri göz önünde bulundurularak bunun nasıl öğretileceği hususunda da ilkelerin belirlenmesi gerekliliğinin altını çizmiştir. “Eğitici adayı, kurgusal duruşma çalışmaları, grup tartışmaları, filmler ve hatta şiirler gibi etkileşimli ve yenilikçi eğitim araçları ve yaklaşımlar kullanma becerilerine sahip olmalıdır” diyerek eğiticilerin rolünün önemini vurgulamıştır.

Proje’nin önemini vurgulayan Türkiye Adalet Akademisi Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanı Sn. Gökhan Karaköse, hakim ve savcıların ifade özgürlüğü konusunda eğitim almalarının, yargı bağımsızlığı, güvenilirliği ve tarafsızlığı hususunda vazgeçilmez olan eleştirel düşünmeyi ilerleteceğini belirtmiştir.
Modüller üzerinde deneme uygulamasının değerlendirilmesi esnasında katılımcılar olumlu görüş bildirmelerinin yanı sıra, bazı modüllere daha fazla zaman ayrılması, etkileşimli eğitim teknikleri ve görsel materyallerin artırılması gibi önerilerde bulunmuş ve modüllerin içeriğine dair de katkıda bulunmuşlardır.

Son olarak, Türkiye Adalet Akademisi Proje Sorumlusu Sn. Sibel Korucu, modüllerin sunulma biçiminin, ifade özgürlüğü üzerine bir eğitimin niçin gerekli olduğu konusunda son derece ikna edici olduğunu belirtmiş ve eğitim programı kapsamında modüllerin tam olarak uygulanmalarına olan desteğini vurgulamıştır.

Proje kapsamında geliştirilen eğitim modül ve materyalleri Türkiye Adalet Akademisi’nin müfredatıyla bütünleştirilecektir. Aynı zamanda, Akademi’nin ve Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı’nın internet sitelerinde de online olarak yer alacak ve bütün hukuk profesyonellerine erişilebilir hale gelecektir.

Gündem | Fotoğraf Albümü