Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Konusunda Türk Hâkim Adayları ve Savcıların Eğitimi için Eğitim Programı Geliştirme Birinci Çalışma Grubu Toplantısı

İfade Özgürlüğü Konusunda Türk Hâkim Adayları ve Savcıların Eğitimi için Eğitim Programı Geliştirme Birinci Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih: 10/04/2015 | Faaliyetler


İfade Özgürlüğü Konusunda Türk Hâkim Adayları ve Savcıların Eğitimi için Eğitim Programı Geliştirme Birinci Çalışma Grubu Toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi tarafından 8-10 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen üç günlük çalışma grubu toplantısında ifade özgürlüğü konusunda meslek öncesi eğitime yönelik kılavuzun ana hatlarıyla tasarlanmasına odaklanılmıştır. Aralarında Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı temsilcileri, avukat ve Avrupa Konseyi uzmanlarının da yer aldığı 21 katılımcı toplantıda yer almıştır.

Toplantı çerçevesinde yürütülen tartışmaların ana konusu Türkiye’de ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik meslek öncesi eğitim modülleri ve materyallerinin metodolojisi ve içeriği olmuştur. Toplantının amacı etkileşimli bir eğitim programının geliştirilmeye başlanması olduğundan, katılımcılar süre, hedef grup, öğrenme hedefleri ve çıktıları ile ilgili bazı kilit konuların yanı sıra grup faaliyetleri ve eğitim mahkemesi alıştırmalarını da tartışmışlardır. Ayrıca, AİHM içtihadı uyarınca belirlenen koşullar çerçevesinde ifade özgürlüğünün bir kural olduğu ve bu konudaki kısıtlamaların istisnai nitelikte olması gerektiği konusunda hâkim adaylarının ve savcıların farkındalığını artırmada eğitimin rolü de ele alınmıştır. Bir dizi katılımcı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay dâhil olmak üzere yüksek yargı kurumlarının kararları hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasının önemini vurgulamıştır.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisinde Kıdemli Proje Yöneticisi olarak görev yapan T.Tankut Soykan “Avrupa Konseyi, Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı (HELP) tarafından geliştirilen rehber ilkeler ve çevrimiçi araçlar son derece faydalı olup, ifade özgürlüğü alanında ülkeye özel eğitim programlarının tasarlanması için sağlam bir temel sunmaktadır.”dedi. Bu eğitim projesinin amacının hâkim ve savcıların AİHS standartlarını günlük işlerinde uygulamadaki beceri ve yeteneklerini geliştirmek olduğunu eklemiştir.
Düzenlenen faaliyet ifade özgürlüğü ile bağlantılı olarak Türkiye Adalet Akademisi’nin mevcut eğitim programlarının incelendiği ilk çalışma grubu toplantısı sonrasında Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen toplantılar dizisinin ilk ayağı olup bu faaliyet kapsamında mevcut eğitim programlarının nasıl zenginleştirilebileceğine yönelik bir dizi öneri geliştirilmiştir.

Gündem | Fotoğraf Albümü