Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Konusunda Meslek İçi Eğitim Modülü Geliştirilmesine yönelik Üçüncü Çalışma Grubu Toplantısı

İfade Özgürlüğü Konusunda Meslek İçi Eğitim Modülü Geliştirilmesine yönelik Üçüncü Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih: 06/11/2015 | Faaliyetler


İfade özgürlüğü ile ilgili eğitim modülleri ve materyallerini geliştirmek üzere oluşturulan çalışma grubu meslek içi eğitim programlarını tasarlamak üzere 4-6 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da üçüncü kez bir araya gelmiştir.

3 günlük toplantıda katılımcılar belirtilen eğitimlerin detaylı programlarına son şeklini vermek amacıyla küçük gruplar halinde çalışmıştır: 1) Basın davalarına bakan hakim-savcılara yönelik 3-günlük eğitim, 2) belirli alan davalarına bakan hakim-savcılara yönelik 2-günlük eğitim, 3) Hakaret ve ifade özgürlüğü konusunda online eğitim.  Meslek içi eğitim tasarlanırken, meslek öncesi eğitim modülleri için geliştirilen eğiticilere yönelik el kitabı, power point sunumlar ve diğer materyaller esas alınmıştır.

Toplantının son gününde, çalışma grubu üyeleri her bir eğitim programından seçilen modüllerin pilot sunumunu gerçekleştirmiştir.