Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Konusunda Meslek İçi Eğitim Modülü Geliştirilmesine Yönelik İkinci Çalışma Grubu Toplantısı

İfade Özgürlüğü Konusunda Meslek İçi Eğitim Modülü Geliştirilmesine Yönelik İkinci Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih: 08/10/2015 | Faaliyetler


İfade özgürlüğü ile ilgili meslek içi eğitim programlarını tasarlamak amacıyla düzenlenen ikinci çalışma grubu toplantısı 6-8 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

3 günlük eğitime katılan grup özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde basın davalarına bakan hakim ve savcıların eğitimine odaklanmıştır. Bu eğitimlerin 2 kez her biri 20 katılımcı ile düzenlenmesi planlanmıştır.

2 günlük eğitim ile ilgili çalışan grup 3 ayrı grubun eğitimine odaklanmaya karar vermiştir: 1) terör davalarına bakan hakim ve savcılar, 2) ceza mahkemelerinde hakaret davalarına bakan hakim ve savcılar ve 3) hukuk mahkemelerinde hakaret davalarına bakan hakim ve savcılar. Grup katılımcıları, bu 3 gruba yönelik eğitimlerin ortak bir açılış ve giriş konuşması yapıldıktan sonra paralel oturumlar şeklinde verilebileceğini önermiştir. Bu eğitim programında yaklaşık 1900 hakim ve savcıya eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Son olarak, online eğitim ile ilgili çalışan grup, olası aksilikleri önlemek ve daha fazla sayıda katılımcıya ulaşmak adına söz konusu eğitim aracının HELP Platformunda yapılandırılmasını önermiştir. Modüller hazırlandığında toplam 350 katılımcı için 10 adet online eğitim gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.