Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Yaratma: 3. Yuvarlak Masa Toplantısı Çatışan Haklar Dengesi 2: İfade Özgürlüğü ve Hakaret

İfade Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Yaratma: 3. Yuvarlak Masa Toplantısı Çatışan Haklar Dengesi 2: İfade Özgürlüğü ve Hakaret

Tarih: 24/03/2016 | Faaliyetler


İfade Özgürlüğü ve Hakaret alanında çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri, gazeteciler, avukatlar, akademisyenler ve yargı mensupları arasında diyaloğu ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen “çatışan haklar dengesinde ifade özgürlüğü ve hakaret  konularını kapsayan üçüncü yuvarlak masa toplantısı (YMT) 23-24 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf )Madde 10’da belirtilen ifade özgürlüğü ve hakaret konusu bağlamında AİHM ve Türk ulusamahkeme kararları bağlamında kararların incelenmesi amacıyla düzenlenen toplantı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Angelika Nussberger ile “İfade Özgürlüğü ve Hakaret”  konusunda (http://ifadeozgurlugu.taa.gov.tr/tr/videolar/) yapılan röportajın Türkçe alt yazılı olarak   katılımcılar ile izlenmesi ile başladı. 

Toplantı, AİHM’de hukukçu olarak görevini sürdüren Dr. Erkan Duymaz’ın AİHM Kararları çerçevesinde sunumu ve katılımcılar ile karşılıklı değerlendirmeler çerçevesinde devam etti. Tüm katılımcılara toplantı öncesi iletilen AİHM kararları (Mustafa Erdogan-Türkiye, Poyraz-Türkiye, Sorguc-Türkiye, Tuşalp-Türkiye,  Mater-Türkiye, Erdener-Türkiye, Morice V. Fransa) ve itibar konulu güncel AİHM bilgi notu (factsheet) yuvarlak masa toplantılarının etkileşimli paylaşım ortamına katkı sağlamıştır.

Avrupa Konseyi HELP (http://help.ppa.coe.int/) Program Birimi Başkanı, Natacha De Roeck Proje kapsamında hazırlanan hakaret konulu online eğitim aracı hakkında bilgi vermiştir. Bu online eğitim aracının temel amacı AİHM standartları aracılığıyla ifade özgürlüğü konusunda itibarın korunması hakkı bağlamında farkındalık yaratmaktır. Bu eğitim aracı, yargıdaki kapasitenin arttırılması ve bu iki hak arasındaki orantılılık kavramına dair bilgiyi arttırması kapsamında tasarlanmaktadır. 

Bir buçuk gün süren toplantı, ulusal mevzuat bağlamında hakaret, ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü noktasında hakaret, hakaret davaları kapsamında cezai ve hukuki yaptırımlarda Avrupa Standartları uygulamaları konulu oturumlar esnasında örnek kararlardan hazırlanan vaka çalışmaları ve güncel tartışmalar kapsamında beş oturum olarak düzenlenmiştir.

HELP (Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi) Broşür: İndir

Gündem | TAA Albüm