Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Yaratma: 2. Yuvarlak Masa Toplantısı: Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü ve Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı

İfade Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Yaratma: 2. Yuvarlak Masa Toplantısı: Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü ve Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı

Tarih: 27/01/2016 | Faaliyetler


İfade Özgürlüğü ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması konularını kapsayan “Çatışan Hakların Dengelenmesi” üzerine bir buçuk gün süren ikinci yuvarlak masa toplantısı 27-28 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Hem ifade özgürlüğü hem de özel hayatın ve aile hayatının gizliliğinin korunması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve başka birçok ulusal anayasa tarafından eşit olarak tanınmış temel haklardır. Bu hakların birbirleriyle çeliştiği durumlar sıklıkla görülmektedir; söz gelimi bir magazin gazetesi veya blog yazarı, bir politikacı, ünlü birisi vs. gibi kamuya mal olmuş bir şahsın özel yaşamı ile ilgili yazılı veya görsel bir belge yayınlayabilir.

AİHS’in çatışan hakları olan Madde 8 ve 10’nun AİHM ve Türk ulusal mahkemeleri nezdinde nasıl dengelendiğinin katılımcılar ile analiz edildiği toplantı sırasında özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü arasındaki çelişkinin çözüm yolları da tartışılmıştır. Oturumlar bu iki hakkın dengelenmesine dair ulusal ve uluslararası içtihatlar ile zenginleştirilmiştir.

Yüksek mahkeme üyeleri, yargı ve kurumlardan katılımcılar ve STK temsilcilerinin katılımı ile AİHM, Türk Yüksek Mahkeme kararlarının tartışılması ve sunumlar ile etkileşimli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Toplantıya Galatasaray Üniversitesin’den Yrd. Doç. Valentin Retornaz’da madde 8 ve madde 10 çatışan haklar dengesine ilişkin son AİHM içtihadına istinaden AİHM 3’lü test ve orantılılık prensibine dayanan kapsamlı bir sunum ile katkı sağlamıştır.

Gündem | Fotoğraf Albümü