Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
“İfade Özgürlüğü (İÖ) ve Nefret Söylemi” konulu 5. Yuvarlak Masa Toplantısı

“İfade Özgürlüğü (İÖ) ve Nefret Söylemi” konulu 5. Yuvarlak Masa Toplantısı

Tarih: 26/05/2016 | Faaliyetler


“İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi” konulu bir gün süren beşinci yuvarlak masa toplantısı  26 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Bu toplantının amacı, katılımcıların “nefret söylemi”, nefret söyleminin “ifade özgürlüğü” hakkı ile ilişkisi ve nefret söylemi ile nefret suçu arasındaki fark konusundaki farkındalıklarını arttırmaktır. Ayrıca toplantıda, ifade özgürlüğünü ihlal etmeden nefret söylemine müdahale etmenin etkili yollarına da değinilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Başkan Yardımcısı François Tulkens ile ifade özgürlüğü ve nefret söylemi http://ifadeozgurlugu.taa.gov.tr/tr/videolar/ konusunda gerçekleştirilen röportaj katılımcılar ile izlenmiştir. 

Dört oturumdan oluşan yuvarlak masa toplantısı, her katılımcının “nefret söylemi” kaspamında görüşlerini paylaşmaları ile başladı. Avrupa Konseyi Proje Koordinatörü, Elena Jovanovska-Brezoska, “kavramsal çerçeve: tanımlar ve nefret söylemi ile nefret suçu arasındaki fark” konulu birinci oturum sırasında bir sunum yaptı.

“Nefret söylemine ilişkin müdahale: yasa uygulayıcıları için nefret suçları eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen ikinci oturum, Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı, Tuğba Cıvak’ın “yasa uygulayıcıları için nefret suçları eğitimi, eğitmen müfredatı (TAHCLE)* ve nefret suçu ile nefret söylemi arasındaki farklara ilişkin örnek olay incelemesi” sunumu ile daha da  zenginleşti.

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumlar ise “on-line (çevrimiçi) nefret söylemi ve internet ortamında ifade özgürlüğünün uygulanması: hizmet sağlayıcının sorumlulukları ve kısıtlamalar” konusu ile başladı. Avrupa Konseyi “Nefret Söylemine Hayır Hareketi”, http://www.nohatespeechmovement.org/campaign online insan haklarına yönelik gençlik kampanyası iyi uygulama örneği olarak katılımcılar ile paylaşıldı.

Son olarak, AİHM kararları ile karşılaştırmalı olarak “nefret söylemi ve ifade özgürlüğü ile ilgili ulusal mahkemelerin genel yaklaşımı” konusunda görüş paylaşımları ile toplantı sona erdi.

Gündem

* 26-28 Nisan 2016’da, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR), Türkiye’deki yasa uygulayıcıları ve emniyet yetkilileri için nefret suçlarına dair bir eğitim vermiştir. http://www.pa.edu.tr/Default.aspx?page=HaberAyrintilar&GUID=4604e01c-94f8-4d8f-9749-a00071c00672