Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü ile İlgili Üçüncü Uluslararası Çalıştayın Konusu İnternet Özgürlüğü Oldu

İfade Özgürlüğü ile İlgili Üçüncü Uluslararası Çalıştayın Konusu İnternet Özgürlüğü Oldu

Tarih: 09/12/2016 | Faaliyetler


8-9 Aralık tarihinde Afyon’da “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında düzenlenen ve internet özgürlüğü konusuna odaklanan üçüncü uluslararası çalıştaya Yargıtaydan on iki üye, Danıştaydan altı üye, Bölge Adliye Mahkemelerinden üç hâkim ve Türkiye Adalet Akademisinden yedi eğitici katılmıştır. 

Katılımcılar internet özgürlüğü ile ilgili AİHM içtihadını gözden geçirme ve Türk yüksek mahkemelerinin içtihatları ile karşılaştırma yapma fırsatı bulmuştur. Ayrıca Macaristan ve Birleşik Krallık’tan katılan uygulamacılar ile internet ortamında ifade özgürlüğünün korunması ile özel hayatın gizliliği arasında adil dengenin nasıl kurulacağına dair görüş alış verişinde bulunmuşlardır, bu sırada incelenen davalar şunlardır: Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (“MTE”) ve Index.hu Zrt – Macaristan (Başvuru no. 22947/13), Chambers – DPP [2012] EWHC 2157 (Twitter şakası davası) ve Tamiz – Google Inc [2013] EWCA Civ 68. İfade özgürlüğünün korunması bağlamında siber nefret ile mücadele çalıştayda tartışılan bir diğer konu olmuştur. Tüm oturumlarda kullanılan etkileşimli yönteme uygun şekilde danışmanlar Editorial Board of Pravoye Delo ve Shtekel – Ukrayna (Başvuru no. 33014/05) ve K.U.-Finlandiya (Başvuru no. 2872/02) davaları üzerinden örnek olay çalışması yapmıştır.

 

Prof. Wolfgang Benedek Dr. Matthias C. Kettemann ile birlikte yazdığı İfade Özgürlüğü ve İnternet başlıklı kitabının sunumunu yapmış ve proje kapsamında Türkçeye çevrilen kitabı katılımcılar için imzalamıştır.