Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü ile İlgili Online Eğitim Kapsamında Eğitici Eğitimi

İfade Özgürlüğü ile İlgili Online Eğitim Kapsamında Eğitici Eğitimi

Tarih: 19/04/2016 | Faaliyetler


“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında, ifade özgürlüğüne dair online eğitim için Türk yargısına mensup hakim ve savcıların katılımıyla 19 Nisan tarihinde Ankara’da bir eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Hakaret konusundaki online eğitim, beceri ve yetkinliklerin transferi yolu ile yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade özgürlüğü açısından AİHS ve AİHM içtihatlarının daha iyi uygulanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Online modüllerden oluşan eğitim aracı projenin ana faydalanıcısı Türkiye Adalet Akademisi tarafından eğitim modeli olarak uygulanacak ve yaygınlaştırılacaktır. Söz konusu eğitim Valentina Boz (Belgrad HELP Birimi) ve Ana-Maria Telbis (Avrupa İnsan Hakları Derneği) tarafından verilmiştir.