Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü ile ilgili Meslek öncesi Eğitici Eğitimi

İfade Özgürlüğü ile ilgili Meslek öncesi Eğitici Eğitimi

Tarih: 28/11/2015 | Faaliyetler


Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi kapsamında 23-28 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen ifade özgürlüğü ile ilgili meslek öncesi eğitici eğitimine yirmi hakim ve savcı katılmıştır.

Eğitim programı katılımcıların ihtiyaçlarına gerektiği ölçüde cevap verebilmek açısından son derece etkileşimli bir şekilde uygulanmıştır. Programda 3 temel unsur ele alınmıştır:

  • Tanışma ve ısınma alıştırmaları: Katılımcıların katkısıyla yapılan detaylı tanışma bölümünden sonra Sn. Babadoğan Skype vasıtasıyla yetişkin eğitimine dair bir sunum gerçekleştirmiştir. Bu sunumu takiben Sn. Bychawska ifade özgürlüğü ile ilgili meslek öncesi eğitim programına ilişkin bir sunum yapmıştır.
  • Avrupa Konseyi danışmanları 3 günlük eğitimi şu şekilde sunmuştur: Katılımcılar bu bölümde sanki Türkiye Adalet Akademisi’nin adli yargı eğitimine katılan aday hakim-savcılarmış gibi davranmıştır. Her bir modülden sonra, kullanılan yöntemi değerlendirmek adına değerlendirme oturumları gerçekleştirilmiş ve iyileştirmeye dönük tartışmalar yürütülmüştür. Örnek olay incelemeleri, etkileşimli teknikler ve zor durumlarla başa çıkmak gibi konularda rehberlik sunmak amacıyla ek sunumlar da yapılmıştır.
  • Katılımcıların yürüttüğü mikro eğitim oturumları: Aşamalı eğitimlerde uygulamaları gereken 3 günlük eğitimi uygulamalı olarak aldıktan sonra katılımcılardan ikili gruplar oluşturarak modüllerin belirli bölümlerini sunmaları istenmiştir. Danışmanlarca desteklenen yoğun hazırlıktan sonra katılımcılar bu sefer eğitici rolünü üstlenmiştir ve performansları değerlendirme oturumları sırasında yapıcı ve motive edici bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu mikro eğitim faaliyeti sırasında alınan ek geri bildirim mevcut modül ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Katılımcılar bu eğitimde kullanılan yeni eğitim tekniklerini son derece ilgi çekici ve motive edici bulmuştur.