Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü ile ilgili Meslek içi Eğitici Eğitimi

İfade Özgürlüğü ile ilgili Meslek içi Eğitici Eğitimi

Tarih: 23/01/2016 | Faaliyetler


Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi kapsamında 18-23 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara, Kızılcahamam’da gerçekleştirilen ifade özgürlüğü ile ilgili meslek içi eğitici eğitimine otuz hakim ve savcı katılmıştır.

Altı gün süren faaliyette katılımcılar hukuk ve eğitim uzmanları ile yüksek mahkeme, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun tasarladığı ifade özgürlüğü ile ilgili 2 günlük meslek içi eğitimi nasıl verecekleri konusunda eğitim almıştır.  Eğitimin ilk günlerinde katılımcılar ileride eğitim verecekleri hakim-savcıların yerine geçerek profesyonel eğiticiler tarafından verilen eğitime katılmışlardır. Bu onlara aşamalı eğitimler için uygulamalı deneyim fırsatı vermiştir. Daha sonra katılımcılar kendilerine verilen modülleri profesyonel eğiticilerin sunduğu gibi mikro eğitim şeklinde sunmuştur. Modüllerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında katılımcıları hukuk ve eğitim uzmanları desteklemiştir. Bu eğitici eğitimi yöntemi sayesinde katılımcılar son derece pratik bir şekilde hem içerik hem de eğitim teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmıştır.

Aşamalı pilot eğitimler 9-10 Mart 2016 tarihinde Ankara’da başlayacaktır.

Gündem