Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Alma Hakkı ile İlgili Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Hukuk Yaklaşımları Tartışıldı

İfade Özgürlüğü Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Alma Hakkı ile İlgili Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Hukuk Yaklaşımları Tartışıldı

Tarih: 17/02/2017 | Faaliyetler


15-16 Şubat 2017 tarihleri arasında “Kişisel Verilerin Korunması bağlamında İfade Özgürlüğü ile Diğer Hakların Dengelenmesi” konulu dördüncü ve son Uluslararası Çalıştay Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya çoğunlukla Türk yüksek mahkemeleri ve istinaf mahkemelerinden olmak üzere 32 kişi hakim ve savcı katılmıştır. 

Çalıştay Avrupa seviyesinde yargı diyaloğuna yönelik bir forum olarak düzenlenmiştir ve Birleşik Krallık, Fransa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden konuşmacılar kişisel veri ve diğer hassas bilgilerin korunması bağlamında ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası yaklaşımlar konusunda sunumlar yapmıştır. Kişisel veri kavramının tanımına dair tartışmalar, farklı haklar ve çatışan faydalar arasında adil denge kurarken hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Üzerinde durulan diğer konular ise bilgi alma hakkının kapsamı ve ifade özgürlüğü ile ilişkisi, terörle mücadele bağlamında telekomünikasyonun izlenmesi, yasa dışı bir şekilde elde edilen verinin mahkemede kanıt olarak kullanılması, sorumlu gazetecilik ve masumiyet karinesi ile kamu ihbarcılarının korunması olmuştur. Çalıştay süresince detaylı şekilde tartışılan davalar ise Von Hannover- Almanya, Axel Springer – Almanya, Stoll – İsviçre, Bédat – İsviçre, Magyar Helsinki Bizottság – Macaristan, Guja – Moldova, Radyo Twist -Slovakya ve Görmüş –Türkiye’dir. Ayrıca katılımcılar Snowden davası ile ilgili detaylı bilgi edinme ve bu konuda fikirlerini paylaşma fırsatı elde etmiştir.

Bu faaliyetle, Proje kapsamında Avrupa insan hakları standartlarına uygun şekilde ifade özgürlüğünün korumasına ilişkin yargı uygulamalarının ulusal düzeyde uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla belirli konularda uluslararası çalıştayların organize edilmesi tamamlanmış bulunmaktadır.