Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İdari Yargı Hâkimlerine ilişkin İfade Özgürlüğü Üzerine Eğitici Eğitimi Semineri

İdari Yargı Hâkimlerine ilişkin İfade Özgürlüğü Üzerine Eğitici Eğitimi Semineri

Tarih: 17/11/2016 | Faaliyetler


17-18 Kasım 2016 tarihlerinde “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında idare hukuku üzerine Ankara’da iki günlük bir eğitici eğitimi semineri düzenlendi. Seminere; Danıştay, Türkiye Anayasa Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ve Türkiye Adalet Akademisi hâkimleri katıldı. Seminerin amacı, Proje kapsamında tasarlanan ve adli yargı hâkim ve savcıları için düzenlenen aşamalı eğitimler sırasında izlenen interaktif yetişkin eğitim yöntemini paylaşmaktı.

Seminer öncesinde; Danıştay, Türkiye Adalet Akademisi ve Proje temsilcilerinden oluşan katılımcılar ile adli yargı hâkim ve savcıları için hazırlanmış eğitim modüllerini incelemek ve idare hukukuna uyumlaştırmak üzere iki günlük bir çalışma grubu toplantısı düzenlendi.

Eğitici eğitimi, eğitim modüllerine genel bir bakış ve yetişkin eğitim yönteminin tanıtımını takiben idari yargı kapsamında gözden geçirilmiş modüllerin uygulanması ve katılımcıların örnek olay çalışması ve canlandırma alıştırmalarına katılımı ile devam etti. Eğitici eğitimi semineri sonunda, 25 katılımcı eğitici sertifikası aldı.

Gündem