Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Hukukçuların Günlük Çalışmalarında İfade Özgürlüğünün Korunması Konulu 8. Yuvarlak Masa Toplantısı

Hukukçuların Günlük Çalışmalarında İfade Özgürlüğünün Korunması Konulu 8. Yuvarlak Masa Toplantısı

Tarih: 23/11/2016 | Faaliyetler


“Hukukçuların günlük çalışmalarında ifade özgürlüğünün korunması” konulu bir günlük 8. yuvarlak masa toplantısı Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Toplantı, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları Kurumu, AB Bakanlığı, Ankara Adliyesi ve Ankara Barosundan 24 temsilciyi bir araya getirmiştir.

Toplantı oturumlarını Profesör Ireneusz C. Kamiński, Polonya Bilim Akademisi-Varşova, Hukuk Çalışmaları Enstitüsü; Ramute Remezaite, Hukuk Danışmanı, Avrupa İnsan Hakları Savunuculuk Merkezi –Londra; Yar. Doç. Murat Tumay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi -İstanbul ve Ayşe Bıçak, Ankara Barosu avukatı yönlendirmiştir. Oturumlardaki tartışmalar sayesinde AİHM kararlarında ifade özgürlüğü ve savunma hakkı ile ilgili ulusal ve uluslararası bakış açıları paylaşılmıştır (örn. Morice -Fransa, Başvuru No. 29369/10, Quaranta –İsviçre, Başvuru no. 12744/87, Igor Kabanov –Rusya, Başvuru No. 8921/05 ve Fatullayev –Azerbaycan, Başvuru No. 40984/07). Toplantıda ayrıca ifade özgürlüğü davalarında STK’ların kullandığı savunma stratejileri, ifade özgürlüğüne ilişkin davalarda savunma makamının karşılaşmış olduğu sınırlamalar ve ifade özgürlüğünün korunmasında savunmanın önemi gibi konular üzerinde durulmuştur.