Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Basın Savcıları ve Basın Davalarına Bakan Hâkimler Medya Özgürlüğü Seminerine Katıldı

Basın Savcıları ve Basın Davalarına Bakan Hâkimler Medya Özgürlüğü Seminerine Katıldı

Tarih: 14/04/2016 | Faaliyetler


14-16 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’daki basın savcıları ve basın davalarına bakan hâkimler medya özgürlüğü seminerine katıldı. Seminerde ağırlıklı olarak ifade özgürlüğünün kapsamı, sınırlandırılmasının koşulları, demokratik bir toplumda medyanın yeri, hakaret, internet özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği konuları üzerinde duruldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Yüksek Mahkemelerinin ilgili içtihatlarının ayrıntılı olarak tartışıldığı seminerde, ifade özgürlüğünün asıl, sınırlamanın ise istisna olduğu vurgulandı. Yapılan çeşitli olay çalışmaları ile bu ilkenin somut olaylara uygulanmasında hâkimlerin ve savcıların mesleki becerilerinin artırılmasına çalışıldı.