Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
Avusturya Yargı Kurumları, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği ve Temel İnsan Hakları Ajansı’na (FRA) gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti

Avusturya Yargı Kurumları, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği ve Temel İnsan Hakları Ajansı’na (FRA) gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti

Tarih: 01/10/2015 | Faaliyetler


28 Eylül – 1 Ekim 2015 tarihleri arasında Türk hakim ve savcıların oluşturduğu heyet Viyana’da Avusturya Yargı Kurumları, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği ve Temel Haklar Ajansı’na (FRA) gerçekleştirilen 4 günlük çalışma ziyaretine katılmıştır. Heyette ana ortak Türkiye Adalet Akademisi ve diğer proje ortakları Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığından 14 temsilci yer almıştır. Katılımcılar, Avrupa Konseyi tarafından Akademi ile istişare içerisinde, “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesinde” aktif katılım göstermiş kişiler arasından seçilmiştir.

Ziyaretin amacı ifade özgürlüğü konularında Avusturya yargı makamları ile deneyim paylaşımında bulunmak, hukukçuların bu alanda nasıl eğitim aldığına dair bilgi edinmek ve Avrupa’da medya özgürlüğünü geliştirecek girişimler ve mekanizmalar hakkında AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği ve Temel İnsan Hakları Ajansı yetkilikleri ile görüşmektir.

Avusturya makamlarıyla gerçekleştirilen toplantılar daha çok hakaret davaları ve Strazburg Mahkemesi’nin bu anlamda yargı uygulamalarını nasıl etkilediğine dair Avusturya deneyimleri bağlamında ifade özgürlüğünün korunması konusuna odaklanmıştır. Katılımcılar ayrıca insan hakları özellikle ifade özgürlüğü konulu eğitimler hakkında da bilgi almıştır. AGİT’teki toplantıda Medya Özgürlüğü Temsilciliği’nin Türkiye ile ilişkili temel çalışma alanları görüşülmüştür. Temel Haklar Ajansı’nda ise bir insan hakkı kuruluşu olarak ifade özgürlüğünü korurken nefret söylemi ile nasıl mücadele ettikleri konusuna odaklanılmıştır.

Gündem