Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
22 – 23 Nisan 2016 Tarihinde İzmir İlinde Düzenlenmesi Planlanan Meslek İçi Eğitim İlanı

22 – 23 Nisan 2016 Tarihinde İzmir İlinde Düzenlenmesi Planlanan Meslek İçi Eğitim İlanı

Tarih: 28/03/2016 | Faaliyetler


Mevzuatın Avrupa standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade ve basın özgürlüğü açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının uygulanmasını teşvik etmek ve insan hakları standartlarının uygulamasını geliştirmek amacı ile “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB – AK Ortak Projesi” kapsamında;

  22 – 23 Nisan 2016 tarihleri arasında hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak İzmir’de “İfade Özgürlüğü” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir.

Bu kapsamda, eğitim seminerine katılmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının duyuru ekinde yer alan form ile 28 Mart 2016 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına ve komisyon başkanlıklarına başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 1 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na UYAP ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

NOT – I: Yeterli başvuru olmaması hâlinde görevlendirmeler yetki durumuna göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılacaktır.

NOT – II: Seminere katılmak isteyen katılımcılar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek ve izin verilecektir.

NOT – III: Seminer 3 ayrı hedef gruba yönelik olarak 25’er kişilik eş zamanlı eğitim çalışması şeklinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcıların, görevlerine uygun olan bir eğitim modülünü seçmeleri gerekmektedir.

Bu itibarla;

a) Terör suçlarına bakan ağır ceza başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcılarının,

b) Hakaret suçlarıyla ilgili modül için asliye ceza hâkimleri ile diğer Cumhuriyet savcılarının,

c) Hakaret fiilinden kaynaklanan tazminat davalarına bakan hukuk hâkimlerinin,

kendilerine uygun olan modülü formda işaretlemeleri gerekmektedir.

NOT – IV: Katılımcılara seminer sonrası sertifika verilecektir.

Hâkimlere İlişkin Başvuru Formu ( 226 kez indirildi. )

Cumhuriyet Savcılarına İlişkin Başvuru Formu ( 199 kez indirildi. )