Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
2 Günlük Meslek İçi Eğitimler Başladı

2 Günlük Meslek İçi Eğitimler Başladı

Tarih: 23/03/2016 | Faaliyetler


9-10 Mart 2016 tarihinde Yargıtay’da görev yapan 90 tetkik hakimi ve savcı ifade özgürlüğü ile ilgili Ankara’da gerçekleştirilen ilk meslek içi eğitim seminerine katıldı. Seminerler terörizm, hakaret suçları ve hakaret-tazminat olmak üzere üç paralel oturum halinde yürütülmüştür. Eğitimleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uzmanları ile birlikte daha önce ifade özgürlüğü ile ilgili meslek içi eğitici eğitimine katılmış olan hakim ve savcılar vermiştir. Katılımcılar hem eğitimin içeriği hem de eğiticilerin kullandığı etkileşimli eğitim tekniklerinden memnun kalmıştır. Meslek içi eğitim programının pilot olarak yürütüldüğü bu aşamada, programa gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi amacıyla bir değerlendirmeci modülleri, eğitim materyallerini ve bu araçların uygulamada nasıl kullanıldığını değerlendirmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Artuç, açılış konuşmasında, proje kapsamında kullanılan eğitim tekniklerinin Türk yargı mensupları üzerinde kapsamlı bir etkisi olduğunun altını çizmiş ve Akademi’nin de tüm eğitim programlarında aynı yöntemi kullanmaya başlayacağını belirtmiştir.